//Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam

Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam

Buku ini berisi mengenai hukum waris menurut pandangan Islam, orang yang berhak menerima harta warisan apabila ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, dan menejelaskan secara terperinci tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Buku ini berisi beberapa pembahasan yang lengkap, yaitu meliputi:

BAB 1 Ilmu Waris (Faraid)

BAB 2 Ahli Waris dalam Pandangan Islam  

BAB 3 Ahli Waris dan Permasalahannya

BAB 4 Implementasi Pembagian Harta Waris

BAB 5 Pembagian Warisan dan Hikmahnya

BAB 6 Wasiat

DOWNLOAD

PRE-ORDER